Astère Vergotte - Mijn hok, duiven en alles er om heen (254)

08-08-2015 10:05

Bourges is gevlogen en inderdaad zoals ik in vorige kroniek reeds schreef met nefaste gevolgen voor onze regio, de meerderheid van de prijzen is voor het oosten van het land, ik zag op internet resultaten uit die regio waarvan de prijzen verdeeld waren tot wanneer bij ons in de club de 10e prijs geconstateerd werd en dit op 250 oude duiven. Vandaar dat de nationale uitslag voor de zoveelste maal  geen correcte weergave is van de realiteit. Terug een vervalsing van kampioenschappen.  Maar voor wie in het voordeel lag zal dit worst wezen. Even een voorbeeld in de club vliegt mijn "Steffy 043-13" de 1e op 250d of 0,4% (1190m/m), provinciaal 9e op 1257d 0,72%, zonaal 4e 1792 oude 0.22%,  nationaal 211e op 9256d of 2.28%  In de provincie West-Vlaanderen haalt de 1e prijs 1185m/m  waar ik amper een paar kilometer vanaf woon, ik denk dat mijn duif een super stunt uitgehaald heeft.  De 1e prijs nationaal oude haalt een snelheid van 1258 m/m in Zone A1 waren 341d hoogste snelheid 1147m/m  nationaal sluit de uitslag op 1103m/m dan zie je dat er amper uit deze zone 15 duiven geklasseerd staan m.a.w. +95% heeft geen prijs. Ook Zone A2 even bekeken 1792d, nationaal 250 pr.of 86% ernaast??? Allemaal slechte duiven??? enkel nogmaals een bewijs dat België geen land is om nationaal spel, het wordt hoogtijd dat de nationale uitslagen niet meer meetellen voor kampioenschappen, of men moet de naam veranderen in "windvoordeel kampioenschap"

Het is ook opvallend dat zelfs in een ranking die rekening houd met de provinciale, zonale en nationale prijzen dat er liefhebbers die goed gelegen zijn in hun provincie met die resultaten in de top van de ranking staan, meer nog, de enkele (3) geklasseerde  West-Vlamingen moeten zeker hun provinciale resultaten aanspreken, dat verklaart toch veel voor iemand die logisch redeneert. Persoonlijk mag ik niet klagen in de ranking Pipa op de nationale vluchten (zware halve-fond) met 7 prijzen klasseren er zich nationaal 4 duiven in de top 10 nl. op plaatsen 3-5-9-10-41 met 6 prijzen 2-11-13-19-30-65 meer dan tevreden.  In het Van Robaeys kampioenschap 5 prijzen klassement nationale uitslag, eindigt "Alice 302-13" op de 1e plaats eveneens zal deze duif ook als nationale asduif Zware halve-fond geklasseerd zijn op plaats 7, mijn jaarling "Lissa 053-14" eindigt op de 12e plaats. Eens we beginnen uitslagen van kampioenschappen te krijgen moeten we beseffen dat het einde van het seizoen in zicht komt.


Op eigen hok:


 is Bourges alles behalve vlot verlopen voor de jonge duiven, jaarlijks zijn er talrijke verliezen, maar dit jaar is het wel extreem hier in onze contreien, ik had 51 jonge ingemand waarvan er op zaterdag 29 thuis waren, m.a.w. 22 te kort, het nakomen verloopt ook moeizaam zondag +3, maandag +2, dinsdag +1, woensdag +1, donderdag +1 eind? balans 14 niet thuis op dit ogenblik. De duif die woensdag thuis kwam was super verzorgd door zijn opvanger, waarvoor dank. Voor dit weekend zijn er 30 naar Chateauroux, hopelijk zijn de verliezen nu beperkt. Het spel met oude & jaarlingen is hier voorbij. Ze zullen a.s. zondag gekoppeld worden.


Het resultaat van vorig weekend:  Bourges
Club:  250 oude: 1-9-28-35-53-84   6/6
Provinciaal: 1257d: 9.....
Zonaal:  1792d: 4....
Nationaal 9256d: 211....
Club: 416 jaarlingen: 9-44-102-160    4/6
Zonaal:  2976d:  111 ...
Nationaal: 14496d: 1335 ....
Club: 1396 jonge: 9-12-21-53-65-111-150-164-168-186-196-240-270-294-297-356-378-384-399-404-480-522-537-611-644-652-655-683   28/51


Tot volgende maal,
Astère


pigeons.vergotte@gmail.com

https://www.everyoneweb.com/vergotte