Astère Vergotte - Mijn hok, duiven en alles er om heen. (259)

12-09-2015 08:35

Het nationaal seizoen 2015 is afgesloten, tijd om een evaluatie op te maken, wat was goed, wat was niet geslaagd, als goed kunnen we stellen het aantal deelnemende duiven op de nationale vluchten oude & jaarse, dat we een overwegende westen wind hadden zullen de liefhebbers uit  centraal België niet als negatief ervaren, nu het gaat niet alleen om winnen ook het plezier van deelnemen en resultaten op lokaal vlak zijn eveneens interessant. Dat centraal de asduiven klasseringen nationaal zullen domineren hebben ze gedeeltelijk te danken aan de toch steeds grote deelname van duiven uit beide Vlaanderen. Positief was ook het kenbaar maken van nationale en zonale uitslagen via het web, ten minste een enkele uitzondering niet te na gesproken. Wat is minder geslaagd, ik weet, ja ik weet het, het negatieve blijft langer in het geheugen dan het positieve, maar negatief wil ik niet zijn enkel mijn mening schrijven, niemand hoeft hiermee akkoord te gaan maar ik vind ze toch even het vermelden waard. Het ergst vind ik de zones, A1 & C2 hebben een zinloos bestaan, hier moet echt verandering in komen, met die zones maken we het Belgisch nationaal duivenspel  belachelijk.  Een overwinning tegen duizenden duiven vergelijken met een resultaat van amper 100 duiven, één woord "STOM" laat dit volgend jaar niet meer gebeuren aub. De zone problematiek zal zolang ze bestaat voor problemen zorgen net als provinciaal spel. Naar mijn bescheiden mening maakt men het zone spel zinloos moeilijk, zolang men zones maakt uit één centraal punt krijgt men geen zone die geen bevoorrechte hoek heeft, daarom in ons land hebben we 3 vluchtlijnen, Westenlijn, Middenlijn, Oostenlijn, voila je hebt onmiddellijk 3 zones, maak hiervan 3 parallelle zones, wil men ze dan nog eens in 2 verdelen, bekijk het aantal ingekorfde duiven, per club, van het voorbije jaar en verdeel naar aantal gespeelde duiven 50/50, schaf provinciaal spel af de bestaande provinciale besturen kunnen hun taak verder zetten binnen hun zone, laat liefhebbers die in een grens zone wonen beslissen waar ze willen inkorven (eventueel een maximale afstand naar de club bepalen of bij het begin van het seizoen hun club vastleggen) maar hun prijzen per zone worden in hun woonzone geklasseerd. Zo zou men ook tot een resultaat nationaal, (kan men niet afschaffen), een zonale uitslag en een lokaal resultaat komen. Asduiven zou men kunnen opmaken via zonale uitslagen, dit zou een betere spreiding ervan bevorderen. Ook wordt er geopperd om een paar maal een zonale lossing te doen, zo zou deze ook kunnen tellen voor dergelijke asduif- of andere kampioenschappen. Dit is mijn mening hierover,  niemand moet hiermee akkoord gaan, maar toch misschien eens over nadenken. Wie weet lezen sommige mandatarissen dit niet en kunnen ze er iets uit overhouden???  Droevig was ook een totaal foutieve lossing, maar ik denk dat men hier onmiddellijk positief heeft gereageerd met het inschakelen van een lossingcommissie ik begrijp niet dat sommigen dit niet als positief ervaren, enkel omdat men de leden niet kenbaar maakt, wat voor mij zeker geen noodzakelijkheid is, zolang men foutieve lossingen tot een minimum kan beperken, 100% kun je nooit zijn, maar je laten bijstaan voor een lossing nationaal toe te staan kan niet vanuit een of ander kantoor door één persoon.

Deze week een foto binnen gekregen, met een droevig verhaal, we weten allemaal vanaf nu daalt het aantal duiven per vlucht soms verrassend vlug en worden duiven op het einde van de inkorving van mand verstoken, dat dit geschied kan ik inkomen maar ga dan aub voorzichtig te werk zodat je niet tegenkomt wat betrokken liefhebber met zijn duif dit weekend voor had. Er kan niet gepraat worden van het is langs de baan gebeurt, neen de duif klasseert zich nog per 10tal wel op een vlucht van 90km.


 

Op eigen hok:

Gingen nog 2 duivers richting Chateauroux, lokaal 336d werd het 40e & 47e plaats, Nationaal 10442d  1087 & 1239  2 op 2 goed om af te sluiten

Mijn "Witbuik 225-15" klasseert zich met 5 nationale prijzen als 35e in de nationale ranking, vind ik goed vermits hij maar 5 X werd ingemand. Een dikke proficiat aan buurman Marniek De Neve hij behaalt goud en zilver in deze ranking.

Tot volgende maal,

Astère

pigeons.vergotte@gmail.com  

https://www.everyoneweb.com/vergotte  Array