Astère Vergotte - Mijn hok, duiven en alles er om heen (260)

18-09-2015 07:29

Het snelheidsspel draait verder en het is opmerkelijk, tijdens het hoogseizoen staan liefhebbers dagen met hun hoofd in de lucht te kijken waar de wind vandaan zal komen tijdens het weekend, nu we op de pure snelheid spelen zowel weekend als midweek  vluchten, is plots de wind niet meer belangrijk, men trekt met zijn duiven waar er veel duiven en geld te verdienen valt, verklaren wie kan? Ook de "Ronde van België" is zo een evenement, een aantal weken inkorven zonder dat men weet waar de duiven naar toe gaan of gelost zullen worden. Toch wordt een aardige frank gezet dan wordt onze sport grensloos, schijnbaar geen goeie of slechte ligging of foute wind.

Deze week zijn er ook nog een aantal Chateauroux duiven thuisgekomen, ook hier was dit het geval, nu zijn er 24 thuis van de 30 ingekorfde, dat onze provinciale voorzitter van O.VL. de vrijdag na de rampzalige lossing verkondigde dat 80% van de duiven thuis waren, was een leugen zo groot als een kathedraal, ik kan hem volgen dat hij het wilde minimaliseren maar daarom moet de waarheid geen geweld worden aangedaan. 24 van 30 betekent dat nu, een maand na lossing is hier nu 80% thuis, maar op veel hokken ontbreken nog meer dan 20% der duiven, wie er maar 2 of 3 mee had,  heeft uiteraard meer kans om ze alle thuis te krijgen, maar de hokken die er een aanzienlijk aantal mee hadden, ontbreken er nog allemaal. Wat de laatkomers nog op sportief vlak zullen waard zijn is maar de grote vraag.

Deze week ook ons bezig gehouden met het opzoeken van resultaten voor de provinciale kampioenschappen O.V.L. De kanshebbers voor de nationale klasseringen werden vorige week ingediend. Alle kandidaturen moeten in september binnen zijn, wie ook kans maakt, een gouden raad, dien alles tijdig in, uit goede bron weet ik dat er ieder jaar inzendingen moeten geweigerd worden omdat ze er niet tijdig binnenkomen. Ook zou ik iedereen die een asduif of een klassering kan hebben aanraden hun prestaties in te dienen, er kan maar 1 de eerste zijn, maar probeer ieder jaar maar bij de provinciale kampioenen te zijn? 't Is moeilijk, zeg dat ik het gezegd heb. Met een goeie duif heb je niet genoeg, het moet een super zijn, daarom zet uw duif in de bloemen, als jij minder hierin geïnteresseerd bent, maar als je uw duif haar kandidatuur indient neem dan ook de verantwoordelijkheid aanwezig te zijn op de provinciale dag bij de uitreiking der ereprijzen.

Aansluitend hierop zou ik graag een oproep doen, als je naar een kampioenendag of -viering gaat haal eens uw beste kostuum uit de kast, we krijgen veel te veel het imago van vroeger opgespeld, de man die na een week werken aan de toog hangt tot wanneer hij moeite heeft om terug thuis te komen, de man die er slons bijloopt alles behalve verzorgt, we leven in een andere tijd, ik wil niet verkondigen dat we met wit hemd en strik naar een viering moeten gaan, maar laat ons ten minste van onze betere kant tonen, laat ons het oude imago afgooien, samen kunnen we dit.


1930, wat was het belangrijkste, de duif of de pint?

De tijd van training, werkkledij, een versleten vest en een broek van 10 jaar terug, totaal gedemodeerd  mag toch stilaan verdwijnen. De promotie van de duivensport naar de buitenwereld begint bij ONS, we zijn maar te gemakkelijk geneigd te verwijzend naar onze bestuursmensen dat zij dit moeten doen, ze hebben er hun 3% van de verkopingen voor, het is fout te denken dat men met geld iemand een hobby kan aansmeren, neen..., hoeveel onderons zijn niet gestart omdat we uit een duivennest kwamen, vader, buren, familie. Financieel zou men misschien starters kunnen helpen met ringen goedkoper aan te bieden, beperkt in aantal, 50 moet meer dan voldoende zijn, maar laat niet toe dat die beginners wonen waar voordien een andere sportgenoot woonde, dus van vader op zoon op hetzelfde adres kan niet, indien men iets doet in die richting moet het gaan over echt nieuwe leden, ik kan mij moeilijk voorstellen dat jeugd leden onder de 12 jaar zelfstandig kunnen met duiven spelen, trouwens waar komen de benodigde fondsen vandaan voor voer en spel? Financiële tegemoetkoming van de KBDB, ok voor mij, maar onder strikte voorwaarden, waar niet kan van geprofiteerd worden.

Tot volgende maal,

Astère

Pigeons.vergotte@gmail.com  

https://www.everyoneweb.com/vergotte