Astère Vergotte - Mijn hok, duiven en alles er om heen (263)

09-10-2015 13:37

Deze week het bezoek gekregen van een nieuwkomer binnen onze sport. Hoe begin je aan zo'n man de duivensport met al zijn facetten uit te leggen. Niemand in zijn omgeving of familie bezit duiven, bij een verre vriend zag hij eens duiven thuiskomen en dat fascineerde hem zo erg dat hij nu ook zelf wil gaan duiven houden en ook mee spelen. Vlugger gezegd dan gedaan, duiven houden is heel wat meer dan over duiven te beschikken, heb hem proberen duidelijk te maken dat hij een moeilijk   leerproces zal moeten doorlopen, want in zijn situatie zal duivensport een geval van vallen en opstaan worden, iemand zoals deze man zou één jaar ergens bij een goed presterend liefhebber moeten kunnen stage lopen of er zelf door begeleid worden.  Zo zou hij kunnen kennismaken met een correcte verzorging, aangepaste voeding, een degelijk hok, goede duiven en vaststellen dat onze sport een hobby is die je 365 dagen per jaar moet onderhouden en ondanks deze goede verzorging nog regelmatig ontgoochelingen voorkomen.

Ik heb hem ook op het hart gedrukt geen dure duiven te kopen, in zijn geval zou ik eerder zeggen zoek 20 duifjes, verzorg ze, kweekt ermee en als je wilt leer ze enkel eens op het eerste jaar, ga niet spelen, het komt er op aan dat hij dat eerste jaar kan leren, leren, leren en nog eens leren hoe duiven te verzorgen en gezond te houden.  In de duivensport en waarschijnlijk ook met andere hobby's is alle begin moeilijk, vandaar probeer eerst te gaan, dan lopen, maak niet te veel illusies, ga niet dromen want meestal zijn dromen bedrog. Met veel inzet en moed zal hij binnen een 5tal jaar kunnen prijs spelen, ben ik pessimistisch, neen, realistisch. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling die man te ontmoedigen, helemaal niet, want ik heb hem mijn volledige steun toegezegd maar de afstand tussen ons is te groot voor dagelijks contact en hem praktisch verder te helpen, hopelijk komt het toch goed en kan hij op termijn plezier in zijn nieuwe hobby vinden.  

Vorige week bericht gekregen vanuit Nederland dat er een duif bij een sportvriend was binnen gelopen, het beestje was niet thuisgekomen van Bourges 01-08, de afstand tussen ons bedroeg meer dan 200km, betekent toch onmiddellijk een ganse trip, dan maar een andere oplossing gezocht en gevonden, via "Duivenvervoer.nl" het laten thuisbrengen, 50€ is de prijs, voor die prijs kun je toch geen duif die je gemeld wordt niet terug laten brengen. Het duifje was prima verzorgd ook tijdens het transport, als het nog een sportieve waarde zal hebben zal eerder de vraag zijn, het heeft nu nog 8 pennen te ruien, een bewijs dat het werkelijk de ganse tijd op de dool was. Toch blij dat het terecht is. Dank aan mijn Nederlandse sportvriend voor de melding.

 

Op eigen hok:

gaat de rui onverminderd door, de oude vliegduivinnen moeten nog 2 pennen lossen maar beginnen anders reeds terug zichtbaar te worden, met 1 à 2 maal per week een bad komt het wel goed. Met ook wekelijks Bonychol, ruivitamine, voldoende mineralen, een extra greep lijnzaad gaan we hun helpen vlot door de rui te gaan. De jonge duiven moeten nog 4 pennen lossen, er van uitgaande dat om de 2 weken een pen valt, zullen de meeste uitgeruid zijn voor de koppeling half december.

 

Tot volgende maal,

Astère

pigeons.vergotte@gmail.com

https://www.everyoneweb.com/vergotte