Astère Vergotte - Mijn hok, duiven en alles er om heen. (265)

23-10-2015 13:16

Een paar weken geleden was ik op bezoek bij een vriend die er op stond zijn duiven eens te bekijken, zelfs hem helpen bij de selectie, de duiven zaten op dat moment volop in de rui, er werd gekeurd, ik gebruik dat woord niet graag om de eenvoudige reden dat niemand dit kan, maar ok, er werden een aantal als minder beschreven, nu deze week kreeg ik een aantal van die mindere goden terug in de hand, maar nu hadden ze hun nieuw kostuum aan en meermaals zei mijn vriend, je hebt die een paar weken terug als minder aangegeven, ik weet het, selecteren na de rui is zeer moeilijk om niet te zeggen niet doenbaar, duiven tonen zich dan van hun mooiste kant. Vandaar mijn advies selecteer voor de rui begint, tijdens en na deze is het moeilijk om een juist beeld te vormen.

Volgende week hebben wij de algemene vergadering van de KBDB, dergelijk vergadering zou enkel over duivenliefhebbers belangen mogen  handelen, maar als ik nu zie dat het 1e punt op de agenda een onnozele, zinloze discussie is, die enkel aanduid dat er geen eenheid is onder ons nationaal bestuur, hoe kan men dan de belangen van de leden behartigen. Wat voor ons leden hoofdzaak is, is als wij beroep doen op de diensten van onze bondszetel dat dit ook geregeld wordt, persoonlijke vetes hebben niks te zien met de algemene  vergadering, wie het werk behoorlijk en correct uitvoert moet men waarderen en respecteren. Wie de sfeer verpest binnen het nationaal bestuur, moet men weren of hen ter orde roepen en hun op hun plichten wijzen want zij vertegenwoordigen hun leden die voor hun hebben gestemd. Stel je voor dat een dergelijk zieke persoon de leiding zou krijgen over onze hobby, dan pas zou de KBDB in een mortuarium gehuisvest zijn. Hopelijk zijn de opbouwende bestuursleden van de nationale vergadering kordaat genoeg om punt 1 op een paar minuten af te handelen en als niet ter zake klasseren.

Het is terug van dat, iedere dag telefoon oproepen en e-mails van bezorgde voorzitters/clubs  met de vraag om een bon te schenken, schenken op zich is geen probleem, maar iets kwalitatief schenken aan de koper van de bon, die hem in vertrouwen kocht, is moeilijk daarom dat ik meermaals sommige bestuursleden/clubs moet ontgoochelen, ik weet men heeft steun nodig, maar een club steunen om een sportvriend te bedriegen daar doe ik niet aan mee, ik hoop dat men dit begrijpt.

We naderen de kampioenen vieringen, vermits ik steeds in dezelfde club speel heb ik niet zozeer dit probleem, maar toch, club, provinciaal, nationaal, regio enz... zijn toch nog belastend voor het gezin en familie.

Al krijgen hier steeds familie activiteiten de voorrang, het gezin moet zich bijna een ganse zomer schikken naar onze hobby, voor wat hoort wat, vandaar... 

Op eigen hok:

zijn er de dagelijkse activiteiten en verzorging, 2 x per week een bad is noodzakelijk, 2 x Sedochol in het drinken is het ook, dagelijks wat lijnzaad, snoep en hennep horen er ook bij net als mineralen. Hou het ook proper op het hok, rond vliegend stof en pluimen probeer dit te minimaliseren, een plaat schuin tegen de muur kan veel stof en pluimen opvangen. Hou ook uw duiven parasiet vrij, veel bad producten verdelgen ook deze. Duiven die hun laatste pen gestoten hebben neem je beter niet te veel in de hand, de laatste pen is uiterst kwetsbaar maar is voor de toekomst van enorm belang.

Tot volgende maal,

Astère

pigeons.vergotte@gmail.com

https://www.everyoneweb.com/vergotte