Astère Vergotte - Mijn hok, duiven en alles er om heen. (266)

30-10-2015 14:00

Deze week administratie een beetje in orde gebracht, onze hoklijst ingevuld, een werk waarvan ik helemaal niet het nut van inzie, vroeger was dit nodig omdat onze duiven behoorden onder het ministerie van defensie,  maar ik denk dat men nu over andere middelen beschik om informatie over te brengen dan onze duiven en W.O. I is toch reeds 100 jaar geleden, zou er nog iemand na het indienen naar dit document kijken? Ik betwijfel het.

Ik vermoed dat deze lijst meer behouden blijft als officieel document waarmee men zich akkoord verklaard met  de reglementen van de KBDB en er de nodige informatie op terug vindt bij een eventuele afwezigheid bij een controle opdracht op uw hok.

Deze week stond ook de algemene vergadering van ons hoofdbestuur binnen de KBDB  geprogrammeerd, één en ander is besproken, voor iedereen goed doen is onmogelijk ook in de toekomst, kritiek wil ik niet geven maar ik mag toch een eigen mening hebben, zo lees ik niks over het snelheidsspel, dat toch zeker 75% van onze leden beoefenen, gaat het dan allemaal zo goed op de korte afstanden, of is dit een (probleem) opdracht voor de provinciale entiteit? Nochtans denk ik dat ook hier iets kon gebeuren in positieve zin, als ik soms een uitslag zie met een deelname van een paar tiental duiven, dan gaat er zo iets door mij van, zou men deze clubs niet verplichten tot samenspel, het kan toch maar positief zijn, kampioen worden in een vereniging met 25 leden stelt ook niet veel voor, of willen we ons zelf bedriegen.

Ook werden de nationale vluchten op de zware halve fond afgebouwd en zouden er in de plaats provinciale vluchten ingericht worden, dan hoop ik dat men eens inziet dat ons land breed is t.o.v. de lossingplaats(en), zou men deze dan niet zo kunnen opdelen dat men links begint te lossen en telkens opschuift naar rechts, het zou het voordeel hebben dat niet altijd dezelfde regio's in het voordeel liggen, als ik lees dat Brabant 83 km breed  is, dat Oost Vl. verdeeld wordt door vluchten op de middenlijn en westenlijn, is het toch normaal dat men met alle leden rekening houdt en iedereen eens kans geeft op een eventuele betere ligging, al kan de wind dan nog roet in het eten gooien. Maar naar mijn mening zou dit een verbetering voor het provinciaal spel kunnen betekenen.

Op eigen hok:

Zijn de meeste pluimen gevallen en gaan we kortelings met de stofzuiger kunnen rondgaan en tevens nog eens grondig kuisen en ontsmetten. Want zonder dat we erbij stil staan is het wel zo dat men volgende maand reeds zal gekoppeld hebben, dus mag ik niet meer uitstellen of ik kom te laat. Momenteel krijgen alle duiven 2 x per week een bad, telkens na een bad kan ik mijn duiven bewonderen ze lopen er telkens mooier bij, een goeie raad geef een bad telkens in de voormiddag dat ze droog de koele nacht kunnen in gaan. Controleer ook
regelmatig op parasieten, kunnen ze in de rui periode missen als de pest en... heb je in uw tuin nog groente staan geef ze aan uw duiven veel beter dan te laten composteren. Weet dat duivenmest een opperbeste grondbemester is, natuurlijk niet overdrijven

Tot volgende maal,

Astère

pigeons.vergotte@gmail.com

https://www.everyoneweb.com/vergotte