Astère Vergotte - Mijn hok, duiven en alles er om heen (270)

27-11-2015 19:14

Het is niet mijn bedoeling hier publiciteit te maken, maar de titel van deze kroniek verplicht er mij toe concrete info rond mij hok te geven. Vorig seizoen op 25 juli beschikte ik over 34 jonge duivinnen, deze hadden reeds een aantal halve-fond vluchten gevlogen, met belovende resultaten, wat moet je doen als liefhebber met 24 woonbakken op je vlieghok en een super seizoen met oude & jaarlingen in 2015, dan krap je in uw haar, de vraag naar heel wat vliegduivinnen was hoog, dan maar de knoop doorgehakt, ik verkoop alle (ou-ja) vliegduivinnen die zich klasseerden tijdens het voorbije seizoen. M.a.w. volgend jaar wordt enkel met jaarse (2015) duivinnen gevlogen, misschien wordt het een jaar in mineur maar ik denk met wat nu aanwezig is op het jonge duivenhok zal ook ik volgend jaar aanwezig zijn in hun discipline. In mijn aankomende verkoop op Pipa van 07  tot 20 december worden 4 Nationale Asduiven Zware Halve-fond aangeboden, 8 1e prijsvliegers of meervoudig. Van de 24 aangeboden duivinnen,  is het niet moeilijk ze aan elkaar te koppelen. 90% van mijn duiven zijn verwant aan elkaar, m.a.w. geen pier x pol koppelingen, neen alles draait rond het basis koppel Vereecke R x Gebr Catthryse, uit 1975, in 1982 werden hieruit 3 toppers geboren, "Oude Witslag" , "Oude Witpen", "Den Vuilen" deze duivers zorgden voor mijn absolute doorbraak, die ik bekwam van mijn buurman, Wijlen Braet Alfons.

Ik zag het relaas van de Limburgse provincie en had er toch mijn bedenkingen bij, al is dit niet mijn speelterrein, toch wil ik een opmerking vermelden, Er was van sommige liefhebbers vraag om meer provinciale vluchten, Dhr Moons had een vergelijk opgesteld tussen de verschillende regio's in Limburg en gekeken waar de eerste duiven arriveerden, provinciaal bleek Gewest Oost 8 x 1e
of 57%, Zuid-Oost 4 x  of 29% , Midden  2 x of 14% West 0 of 0%, ik kan mij moeilijk voorstellen dat regio West en zelf Midden staan te springen om provinciaal te spelen, nochtans wonen daar sterke liefhebbers als ik het resultaat van de nationale vluchten bekijk: West  25 x 1e  of 92.6%, Midden 1 x of 3.6%,

Oost 1 x 3.6%. Als men het door elkaar bekijkt kan men zeggen West scoort bijna altijd nationaal, provinciaal mag de andere kant zijn deel hebben, ieder zijn mening, maar voor mij is het hier overduidelijk dat niet alleen goede duiven belangrijk zijn maar even belangrijk is waar men woont zowel nationaal als provinciaal. Echt jammer dat we dergelijke gedetailleerde lijst van overwinningen per provincie niet te zien krijgen, ik denk dat we menig super sportvriend met andere ogen zouden bekijken, om naar mijn regio te komen, waar wonen de beste West-Vlaamse liefhebbers Nationaal en Provinciaal (veelal westen-wind) het antwoord mag je zelf invullen, ik herhaal mij stelling voor Oost-Vlaanderen waar wonen meerdere goed spelende liefhebbers zowel nationaal als provinciaal (w-wind), ook hier mag je zelf antwoorden. Ik ga één zaak duidelijk stellen die mannen hebben goede/super duiven en doen er alles voor, maar woon je op de verkeerde plek bereik je goede resultaten in uw club, maar deze tellen niet mee voor belangrijke kampioenschappen. Ik ga er dan ook van uit dat nationale kampioenschappen niet kunnen gewonnen worden met provinciale uitslagen, ik denk dat Limburg dit nu ten volle heeft bewezen. Ook in het relaas verneem ik dat zij voluit achter de West Vlaamse Overkoepelende Uitslag staan, het is naar buiten misschien mooi te spelen met 10.000 duiven, maar er is een keerzijde aan deze medaille, 1. uiteraard zorgt de wind voor de ereprijs winnaar (meestal wel een goede duif), maar bekijk het eindresultaat, sommige lokale resultaten hebben  een vlucht verloop van meer dan 15 minuten na het afsluiten van de overkoepelde uitslag, in hoever is die dan nog representant? 2. Zit je in uw omgeving met een massa inkorver dan is hij verplicht al zijn duiven in dezelfde club in te manden terwijl hij ze nu kan opsplitsen in meerdere clubs, is hij daar bovenop nog een super dan garandeer ik u dat je niet gelukkig zal zijn en zo kan ik verder gaan, maar ieder voordeel heeft een nadeel en ook ieder nadeel kan een voordeel
hebben.

Ik sluit af, stof tot nadenken en de boer hij ploegde voort...

Tot volgende maal,

Astère

pigeons.vergotte@gmail.com

https://www.everyoneweb.com/vergotte