Astère Vergotte - Mijn hok, duiven en alles er om heen (271)

04-12-2015 08:30

De duiven zijn gekoppeld, volgende stap is de nieuwe koppels laten gewennen aan hun nieuwe woonbak. Doorgaans lukt dit vrij vlot met duivinnen die van kweekbak veranderen, maar duivers kunnen koppigaards zijn en voor veel ellende zorgen. Zo kies ik doorgaans voor de optie de duivers in hun vertrouwde woonbak te laten zitten en de duivin te laten verhuizen. De kwekers worden hier afwisselend vrijgelaten, m.a.w. 1 bak open daarnaast en daaronder gesloten, het zorgt voor wat extra werk, maar het heeft ook heel wat voordelen, zoals er zijn, het veel minder breken van eieren, maar ook en dit is niet te onderschatten krijg je hierdoor een veel nauwere band met uw duiven, vermits je er 3-4 maal per dag mee bezig bent. Opsluiten, loslaten onder tussen praat je er eens tegen of aai je ze eens. Door beurtelings los te laten krijg je een betere bevruchting, minder gebroken eieren en tammere duiven.

Vorige week kreeg ik de vraag waarop let je om duiven samen te brengen, hier op antwoorden zou voldoende zijn om meerdere kronieken te vullen, maar vermits ik er van uit ga dat een kroniek een korte tekst moet blijven die vlot leest en geen half uur in beslag mag nemen probeer ik toch bondig  te zeggen waar ik oplet. Vooreerst moet een duif mij een algemene indruk geven die mij een kick geeft, vanwaar komt die kick? * evenwichtig in de hand, niet te groot maar ook zeker niet te klein * ik mag geen veren voelen, enkel een soepele zachte mantel, duiven met 2 gebroken pennen gaan er onverbiddelijk uit *vleugels in evenredigheid met het volume van de duif met een voorkeur voor een lange vleugel, korte dikke voorarm, opmerkelijke verspringing tussen achtervleugel en slagpennen waar een sprong tussen 6e & 7e pen zeker gewaardeerd wordt en een goed geventileerd uiteinde * een stevig breed borstbeen met goede spieren, gekoppeld aan een goed slot en stevige sluitbeentjes * de keel controleer ik nooit, een keel controle is voor mij enkel een gezondheidscontrole op het ogenblik * ogen zijn voor mij secundair, ik weet een mooi oog te waarderen, maar ervaring heeft mij geleerd dat veel van de oog theorie maar soms eens klopt.  Voor mij is een duif één geheel, daarmee bedoel ik, een mooi oog  betekent niks op zich zelf, een mooie vleugel evenmin net als een perfect gebouwde duif. Maar om het kweekhok te halen sta ik erop dat bijna alles wat ik hier vermelde bij de beide partners aanwezig is. Compensatie kweek ja, maar niet extreem een te grote duiver met een te kleine duivin daar bekom je niks bruikbaars uit, dus geen plaats op het kweekhok hiervoor. Koppelen volgens een bepaalde theorie zoals, witogers met witogers, geel x geel enz...  blauw x blauw, geschelpt x geschelpt....., linkse of rechtse duif (staart pen) ... zijn volgens mij enkel uit de lucht gegrepen. Hier geld de regel goed x goed, of samen brengen van 2 basislijnen die reeds hun kruisingskwaliteiten vrij gaven in vorige koppelingen. Nieuwe kruisingen geschieden telkens op een eigen sterk ingeteelde duif, NOOIT op een super bewezen kweekduif. Het gevaar een jaar te verliezen en geen jongen te hebben van uw beste kweker is te groot om dit risico te nemen.

Tot volgende maal,

Astere

pigeons.vergotte@gmail.com

https://www.everyoneweb.com/vergotte