Astère Vergotte - Mijn hok, duiven en alles er om heen (272)

11-12-2015 13:38

We sluiten een drukke week af, vorige vrijdag  had de kijkdag plaats in de gebouwen De Vroe van de aangeboden duiven op de lopende Pipa verkoop, het werd een enorm succes, meer dan 200 aanwezige kijklustigen bij momenten werd het drummen om de duiven te kunnen bezichtigen.

Zaterdagavond stond dan de kampioenen hulde van "Fondclub Eeklo" op de dagorde, een feest 100% perfect georganiseerd toppie over de ganse lijn, receptie, maaltijd en hulde, net zoals we gewoon zijn van onze club. Naast de club kampioenen werden de vele medewerkers/bestuur in de hulde betrokken, wij als duivenliefhebbers waarderen hun medewerking maar beseffen soms te weinig wat deze mensen wekelijks voor ons presteren, wij korven in en gaan nadien huiswaarts, maar zij staan er als eerste en gaan als laatste naar
huis, van hieruit nogmaals in naam van al onze leden, dank u wel en hopelijk tot volgend jaar. Er ook nog bij vermelden dat de nieuwe locatie "Zaal Woestijne" een succes was.

Even vermelden, alvorens terug geroddeld wordt, onze nationale voorzitter was er op uitnodiging van mij en mijn vrouw, een vriend aan huis sinds jarenlang.

Donderdag namiddag had ik een afspraak op school van onze kleindochter onder het motto, de hobby van mijn opa/oma, de kinderen van het 2e leerjaar werden in groepjes van 6 verdeeld om enorm geïnteresseerd de verschafte uitleg over een duif en het spel erom heen te aanhoren, ze vonden het nadien erg leuk en waren mij zeer dankbaar, ook Juf Veerle heeft geboeid meegeluisterd en veel geleerd wist ze nadien te zeggen.

Na het gesprek kregen ze allen een attentie aangeboden bekomen via de promotiedienst van de KBDB, op deze wijze komen we toch in een aantal gezinnen in huis en komt onze sport positief over.

Op eigen hok:

zullen dit weekend de eerste eitjes in het nest liggen, de koppeling is goed verlopen behalve enkele jaarlingen die moeite hebben om hun woonbak in te nemen. Maar dit is een jaarlijks terugkerend probleempje.

 

Tot volgende maal,

Astère

pigeons.vergotte@gmail.com

https://www.everyoneweb.com/vergotte