De week van Martijn - Deel 12

04-10-2015 11:25

Na de ontstane commotie over update Ecs systemen, en gebruik chipringen, deze week, heb ik deze weekbijdrage, geheel aan dit onderwerp, besteed, geholpen door Bricon Nederland, waarvoor dank.

Wat hoe en waarom Update ECS, en gebruik Chipringen

Uitgebreid, artikel over de op handen zijnde, update ECS, en bruikbaarheid chipringen CQ chipclips, dit artikel geeft zo nauwkeurig mogelijk op neutrale wijze, aan wat , hoe, en waarom, zonder stellingname, doel van dit artikel, om verhelderend te zijn, van wat komt, mijn bedoeling is niet om het leuker te maken, maar wel om duidelijker te maken, bijzondere dank aan Bricon Nederland,( JP) voor de medewerking, en uitleg, zoals door NPO, als eis is gesteld v.w.b. gebruik ECS voor de volgende 5 jaren

Samenvatting update ECS , chipringen en chip  clips

Aangezien er nogal wat verwarring is over dit hele gebeuren, en de NPO tot op heden zeer summier info afgeeft, dit artikel ter verduidelijking,   door bij Bricon Nederland wat achtergrond info te vragen, voor zover ook deze van deze gehele materie op de hoogte zijn, dan wel uit hoofde van het feit dat sommige technische details beter niet vrijelijk gepubliceerd kunnen worden en men hier dus verder ook geen toelichting op kan geven - - daar anders de kwaadwillende  vrij spel krijgen - -  heb ik getracht de diverse vragen die mij bereikt hebben toe te lichten.

Update ECS.

Dit is aangenomen bij de introductie van de ECS systemen, en sinds 2006 om de 5 jaar verplicht betalend. Reden van deze het uitsluiten, of zo veel als mogelijk van fraude, het opsporen van fraude, en het volgen van eventuele fraude,  als wel het frauderen zoveel als mogelijk te ontmoedigen door het inbouwen van zoveel als mogelijk "obstakels".

Doel is eigenlijk hetzelfde als de keuring van de oude mechanische klok, wat ook periodiek verplicht is. Verder geeft updaten de mogelijkheid om nieuwe toepassingen in te voegen, maar  tussentijdse( buiten de 5 jaarse afgesproken udate) extra toepassingen van fabrikantenwege dienen altijd gratis te zijn ( en zijn) , dit omdat zij dit eventueel willen voor extra functionaliteiten te creëren.

Ook in het verleden hebben trouwens tegen betaling voor de mechanische klokken aanpassingen plaats gevonden, zoals sommigen misschien nog kunnen herinneren, denk aan de vervanging dolometer en de metalen wijzers voor de plastic variant, alsook het plaatsen van een afdekplaat op de ronsels, toendertijd ook niet in dank aanvaard, maar wel uit oogpunt concoursbeveiliging.

Alle andere eventuele tussentijdse updates in de tussenliggende 5 jaarlijkse periode, of eventuele tekortkomingen( bugs) zijn dus gratis, of anders gezegd vallen onder de kosten die betaald moeten worden éénmaal in de 5 jaar.

Eén van de eisen NPO is echter ook dat de oudste systemen software matig nog zeker 5 jaar mee moeten kunnen, dus dat is mooi. Dat dit mogelijk ten koste gaat van de capaciteiten van de klok zou kunnen.

Update ECS in omringende landen.

Hier gebeurt dit ook, maar is gratis, alhoewel...???

In Nederland worden de chipringen verkocht door NPO , die koopt in bij fabrikant, en NPO maakt een winstmarge. In omringende landen , verkopen de fabrikanten  via de dealers/verdelers de ringen, en komt de winstmarge gedeeltelijk bij de fabrikant terecht, hieruit worden in deze landen de updates bekostigd ( gratis...) Daartegenover staat dat de vaste voetring duurder is dan in ons land, buitenlandse bonden generen daaruit inkomsten.

B.v. in  België, kost de vaste voetring € 0,80 in NL € 0,50. Bij een gemiddelde aantal bestelde voetringen van 50 stuks, betaal je hier dus € 15 per jaar meer....

Stel dat een update software € 75 kost ( tot op heden nog geen definitieve prijzen bekend) en wordt voor 5 jaar gegarandeerd.

Met de voetringen 50st. x 5j. x € 0,30 zou ik dit ook betaald hebben.....

Dus door een "opgeld" op de chipringen in NL, zijn de vaste voetringen goedkoper in NL. Deze gelden dienen nu eenmaal gegenereerd worden voor de werkingskosten van de NPO. ( zie ook de jaarlijks gepubliceerde begroting NPO).

Nu er ook geopperd wordt om maar weer met de handklok te spelen, vergeet niet dat ook hiervoor gummiringen benodigd zijn ( plm. € 60 per 1000) klokrollen ( plm. € 2 per rol) inktlappen ( €..??) alsmede voor de junior quartz klokken op gezette tijden een batterijvervanging ( € 75???) en mogelijk andere voorkomende reparaties die zich zouden kunnen voordoen door het gewone gebruik, voor zover er nog spare-parts voorhanden zijn.

Bovenstaande zeker niet ter vergoelijking van de ECs, maar enkel indicatief dat handklokken niet per definitie goedkoper is.

Gaan we nog maar voorbij aan het feit dat handklokken ook handkracht  en bijkomende ( verloren gegane?) kennis vergt in de vereniging, waar het helaas nogal aan ontbreekt.

Het jammerlijke is ook, dat wat er ook aan beveiliging in de ECs ook wordt ingebouwd, (want we willen toch allemaal dat de concoursveiligheid wordt bewaakt)dat minder eerlijke personen altijd door voornamelijk voortschrijdende technieken altijd weer een mogelijkheid vinden of althans proberen te vinden.

Dat wil zeker niet zeggen dat de software ondeugdelijk is, maar er altijd weer nieuwe wegen worden gevonden om e.e.a. te omzeilen, zie het maar als het kat en muisspel tussen justitie en criminaliteit, en verder, als het mogelijk is in het Pentagon  in te breken, dan is het ook wel denkbaar dat het bij onze systemen mogelijk is.

De kunst is echter om ook te kunnen zien dat er pogingen tot manipulatie hebben plaatsgevonden!

Over de inhoudelijke zaken qua beveiliging en procedures worden geen uitspraken gedaan, kwestie van de kat niet bij de melk te zetten. Het zou niet verstandig zijn te vermelden wat er extra ingebouwd wordt, dan wel  al inzit van voorgaande updates. Dan zou het wat al te makkelijk zijn voor de handige jongens!!!

Chipringen

Een aantal door NPO verkochte ringen, uit de eerste periode( 1997-2001), die niet beschrijf baar zijn komen te vervallen, ondanks dat ze nog wel werken, hoewel het meer en meer voorkomt dat bij gebruik  foutmeldingen komen, bijv. noodkoppeling , NOK, etc.

Dus wat betreft het uitsluiten van de bepaalde types chipringen:

Eerst nog kort om welke chipringen het gaat

SID 500

Dit Is de eerste ring die geleverd is heeft de kleur grijs. De opdruk op de ring is 'NPO SID 500'.  Een beperkt aantal is zwart met opdruk 'TIPES 500' of 'NPO 500'.         

SID 600

Dit is een zwarte ring met opdruk 'NPO 600'.

VR1

Dit is een zwarte ring met de opdrukken 'NPO' en 'VR1'.

Argumenten

Het allerbelangrijkste argument om de ringen buiten gebruik te stellen is het veiligheidsaspect. Het wel/niet kunnen klonen van de chipringen is een van de belangrijkste veiligheidsitems geweest in de discussie rondom de chipringen. Berucht en beroemd is in dit verband de UCR 2 chipring. In Nederland in grote getale verkocht en hiervan zijn duizenden klonen (blauwe ringen) in omloop.

Alle argumenten op een rij:

1.Alle drie de ringen zijn op een eenvoudige manier te klonen.

2.De SID500 en de VR1 ring zijn niet beschrijfbaar en hebben maar 64 bits( niet veilig) beschikbaar voor het geheime getal.

3.De SID500 heeft een afwijkende methode om het geheime getal te genereren. Deze methode kost onnodig veel softwareruimte in de EC-systemen.

4.De SID600 is zeer moeilijk beschrijfbaar en levert daardoor veel problemen op bij bijvoorbeeld het koppelen.

5.De productie van deze ringen is in het jaar 2000 gestopt, de levering aan de

leden in 2001. De verwachte levensduur van deze ringen is ruim overschreden..

In 2016 mag een aantal chipringen dus niet meer gebruikt mogen worden. Het gaat hierbij om de SID 500, de SID 600 en de VR1 en VR2( MC601 (deze laatste staat niet in het schrijven NPO, doch zijn deze met de specificaties doorgegeven aan de fabrikanten). Dit zijn dus( de verenigingsfunctionarissen belast met het ECs zullen dit herkennen) de chipringen beginnende met ID 7A/7F/14 en 70.

Verder kunnen andere ringen nog wel gebruikt worden zowel chipring als chipclip, ( mits deze straks na update nog bij het ECS passen.

v.w.b. chipclips, mogelijk als FCI in de toekomst geen dispensatie meer geeft aan Nederland om een vaste voetring te verkopen,( NL is de enige met deze type) met uitsparingen, zijn ze nog wel bruikbaar, als u een ring koopt waar de clip inpast. Persoonlijk adviseer ik om geen clips meer te kopen maar chipringen, zie op afbeelding de chipclip houder.

In deze past echter niet de NL chipclip, daar deze een afwijkende maat heeft. In het recente verleden is er door een fabrikant wel reeds aangeboden deze ook voor de NL markt geschikt te maken, echter hier is niet op ingegaan.


 

DE nieuw op de markt te brengen chipringen, en ook de nog toegestane "oude "chipringen  worden niet meer op vereniging beschreven maar op enkel lidnummer, vanwege vele duizenden ringen die bij fusie en samengaan verenigingen steeds moeten worden overgeschreven  wat niet gratis is.

Dus is dit in feite in dat kader ook geen verkeerde beslissing.

Wat mag u verwachten van de 5 jaarse update Ecs.

U bent verzekert voor 5 jaar van service ( geen garantie) Service houdt in dat u ondersteuning mag verwachten, bij vragen, de mogelijkheid hebt om op redelijke termijn reparaties te laten uitvoeren, en dat fabrikant waar nodig onderdelen, kabels etc. in voorraad heeft om systeem uit te breiden c.q. reparaties te doen plaatsvinden, voor zover voor de oudere types systemen nog überhaupt onderdelen te verkrijgen zijn!

NPO stelt ook als eis dat na de update voor de oudste systemen, ook  deze nog 5 jaar bruikbaar is, prima, maar de beschikbaarheid van de onderdelen is een ander paar mouwen!

Ook tussentijdse bugfixes en updates voor uitbreiding mogelijkheden zijn dus gratis.

Kosten update.

Dit is aan fabrikant,( echter met instemming en goedkeuring door NPO)  gemiddeld komt u waarschijnlijk  op circa EUR 75. Ook zijn er fabrikanten, die onlangs verkochte systemen gratis updaten, of tegen gereduceerde prijs, de NPO zegel kan incl. of excl. de gemiddelde prijs zijn.

Alhoewel de algemene insteek van de liefhebbers is dat een update maar een paar minuten werk vergt, gaat men voorbij aan het werk achter de schermen, om een paar te noemen; het " schrijven" ( hoeft niet altijd een hels karwei te zijn), maar meer nog het vele testwerk en doortesten van de veranderingen, mede hun invloed op de reeds bestaande functies, alsook de administratieve verslaglegging door de leveranciers in de database NPO, alle andere inzamelingshandelingen, testen op correcte verwerking van de eisen door NPO,....etc.

Na de optelsom van de kosten en de garantie op de software voor 5 jaar, heeft men als fabrikant ook te maken met 21% BTW, en naast deze natuurlijk de personele kosten.

Voor de randapparatuur zoals b.v. de inmand antenne en doorklokker, welke ook dient gecontroleerd te worden op externe beschadigingen etc. dienen ook hier weer nieuwe zegels te worden aangebracht, verwerkt te worden in database, inzamelen,....etc.

Merk gebonden chipringen

In principe is producent ECS  vanaf 2016 vrij om de software zo te maken dat ALLEEN RINGEN VAN DAT MERK NOG BRUIKBAAR ZIJN NA DE UPDATE, eis van de NPO is wel dat de mogelijkheid daar moet zijn om alle chipringen ook van andere merken  te gebruiken. De fabrikant van ECS is dan verplicht om software aan te passen zodat gebruik diverse ringen mogelijk is, dit tegen een extra tarief, momenteel niet bekend welke merken dit zullen toepassen.( als fabrikant update  zo maakt dat deze alleen chipringen laat gebruiken van eigen merk , dan moet er een reductie zijn op de update)

Rekenvoorbeeld  u hebt merk A van ECS, maar 100 ringen van merk B, aankoop van 100 nieuwe ringen A is dan circa 140 euro, aanpassing in software van bijv. 50 euro ( extra) zou dan goedkoper zijn?

Ter afsluiting

Al met al, bureau NPO ( niet bestuur) geeft uitvoering aan het door deze en voorgaande besturen NPO i.c.m. de kiesmannen vastgestelde beleid i.v.m.  Elektronisch constateren. Een beleid dat mogelijk op sommige vlakken discutabel mag zijn, maar wél binnen de kaders van de NPO reglementen en statuten tot stand is gekomen.  Beleid wordt echter pas ten volle bekritiseerd, wanneer deze wordt uitgevoerd zo als nu weer het geval is. Mogelijk dat naar de toekomst ( over 5 jaar) dit beleid kan aangepast worden, maar dit dient dan wel reeds in 2016 in gang gezet worden. Dat verandering beleid kan betekenen dat de begrotingswijze van de werkingskosten NPO dan op de schop moet is inherent. NPO, in welke vorm dan ook maakt kosten, om deze kosten te dekken dienen er inkomsten gegenereerd te worden. Mogelijk dat een andere vorm van organisatie minder kosten dient te maken( naar gelang van de bepaling van de uitvoeringstaken en bevoegdheden van de organisatie) en er dus ook minder inkomsten dienen te gegenereerd te worden.

Dit zal echter aan diegenen zijn die naar de toekomst bestuurlijke verantwoordelijkheid gaan op nemen.

Mijn artikel is gaandeweg langer en uitgebreider geworden dan aanvankelijk de planning was, maar het is een uitgebreide materie en vergt ook nogal wat navors werk.

Ik pretendeer echter ook niet ten volle volledig te zijn geweest, maar heb mij zoveel als mogelijk aan de hoofdpunten getracht te beperken.

Martijn.