De week van Martijn - Deel 16

08-11-2015 09:02

Beste lezers, vrijdagavond en weer de pannen erop, weer een week korter bij 2016, ongemerkt vliegen de weken en maanden voorbij, plots lijkt et dat vroeger alles beter was.

Veel duiven, veel liefhebbers, geen ECS update, geen chipringen die goed werken, en eruit moeten, geen grote proceskosten, geen schikking met rekenaar, het was deze tijd oogsttijd, nl veel gratis natura prijzen afhalen, maar zien we niet alleen het mooie van toen, vergeten we niet het vele werk, nl klokken stellen, gescheurde klokrol, moeilijk leesbare aankomsttijden, waardoor ruzie ontstond, het vervangen van inktlappen, het voorzien van batterijen elk jaar in de kwartsklokken a 9 guldens per klok per jaar, de ringen die tussen het klepje bleven hangen en de klok niet te lichten was, het schrijven van gummiringen, het vaak in 3 of viervoud invullen van poulebrieven, dus alle ringnummers meerdere keren opschrijven, het maken van telstaten, het lichten van klokken, het berekenen van uitslagen, het typen van deze uitslagen, dan stencilen, inkt op deze machine doen, de uitslagen rondbrengen, mensen wie wil er terug ? Wel wil ik benadrukken het was gezellig, allemaal aanwezig zijn bij klokken aan en afslaan, het wachten tot alle klokken open waren om te weten hoe lang duurt het, nu is het binnenlopen, printen, en thuis op compuclub na korte tijd de uitslag zien, tijden veranderen, en we moeten mee, als we altijd rechtdoor fietsen dan volgt er een botsing, het jammerlijke is dat liefhebbers in de steek zijn gelaten door bestuurders, ik ga hier niet verder op in maar ik hoop dat het tij gaat keren.

Medicijnen

Een zegen voor zieke duiven, een plaag voor gezonde duiven, afgelopen jaar kreeg ik vragen van verontruste liefhebbers, mijnheer Oomen de duiven stonden 2 dagen over, welke kuur moet ik nu eerst geven?. IK probeer de mensen zelf te laten antwoorden, ik vraag dan hebt u kinderen en bij ja vraag ik, als deze gingen logeren en weer
thuis kwamen, wat deed u dan, meestal is het antwoord als ze niet ziek waren dan niets, ik vraag dan waarom uw duiven wel???, meestal is het dan begrepen. En juist nu na de rui, is het de perfecte tijd om duiven weerstand te laten opbouwen, eventueel geholpen door een teentje look in de drinkpot, wat versgesneden groenten, een dagje in de week thee/ muitzaad, of appelazijn een keer lookolie met biergist, allemaal prima maar laat de medicijn pot dicht als duiven niet ziek zijn.


 Maak van duiven geen junks

Verkopen

Momenteel wordt de wereld overspoeld met verkopen, nagenoeg allemaal, supers, ik heb een goed geheugen en lees dat bepaalde nu voor het 6e jaar inkrimpen, ( zouden de duiven nooit opraken) verder zijn er pechvogels die voor het zoveelste jaar een zware ingreep hebben meegemaakt, ook zie ik mensen die voor de zoveelste maal totaal verkopen min 4 late, begrijp me goed met verkopen is niets mis, de prijs wordt niet bepaald door kwaliteit in de duivensport, maar door de heisa van stambomen, en dan komen we tot vraag en aanbod, ik wil verder niemand steken onder water geven maar de meeste duiven gaan weg omdat ze niet deden op de vlucht of op de kweek wat er van werd verwacht, wat overigens het ook goed doet is zeggen dat men geen vasthouders meer wil, ik ken er die dit jaar voor de 9e keer hun vastzitters van de hand doen, stof om te overpeinzen, en sorry in dit verhaal bedoel ik niet de goedwillende of mensen die echt problemen ondervinden qua gezondheid, er zijn nog betrouwbare eerlijke verkopen, maar dit is niet de meerderheid.


 Zo was het, eerst kijken dan kopen,


 Nu eerst kopen en dan kijken.

Topwings

Daar ik vorige keer schreef over duivenkranten is er weer een afgevallen, nml Topwings valt af, ze gaan proberen om met het Spoor samen te bekijken hoe de leden netjes een blad gaan ontvangen, jammer Tony heeft veel energie gestopt in zijn blad, maar omstandigheden gaven niet voldoende ruimte om te groeien, wel netjes dat Tony het lef heeft uitleg te geven en oplossing zoekt voor zijn lezers, we maakten het ooit anders mee, remember het duivenblad dat na incasseren van de abonnementen gelden plots niet meer bestond, beloofd werd toen om binnen een drietal weken openheid van zaken te geven, het blijken lange weken voordat er uitleg komt

Kweekactie

Wij zijn momenteel druk om de jaarlijkse kweekactie gestalte te geven, op VL, op MM en op Col/Orop, info volgt en einde van November zal het bij de voerboer aanwezig zijn, het zal een actie zijn met korting, en niet extra in de verpakking, info via duivenbladen.

NPO vergadering

Ik heb het verslag gelezen van de NPO vergadering, opnieuw gelezen en nogmaals herlezen, hieruit blijkt dat NPO voorzitter niet alleen een discutabel bestuurder is maar ook een discutabel mens, nu al lijkt hij boven de wet te willen staan, nml bij onderbezetting bestuur kan men wel uitvoeren maar niet beslissen, nu al geeft hij aan dat indien nodig er toch op de AV besluiten genomen gaan worden onder de noemer demissionair bestuur, gaat dit het verhaal worden van de 10 kleine negertjes, het lijkt erop dat hij geen nieuwe bestuursleden wenst, maar dat hij de toekomst in wil , met zijn klein demissionair bestuur, wat hij prima onder controle heeft, hoe minder zielen hoe meer macht, beter ware het om nog niet te spreken van besluiten nemen maar nu alles op alles te zetten, om een nieuw bestuur op de planken te krijgen, wat de steun van de duivensport verdient en krijgt, door een beleid te voeren anno 2016

Link

Onderstaande link van de FCI, hier kunt u het verloop zien van de aangesloten landen, vanaf 2004

Vwb, Ledental, Clubs in aantal, Ringen afgenomen etc, mogelijk dat dit een beeld geeft over de duivensport wereldwijd anno nu

https://www.pigeonsfci.com/index.php/fr/statistiques

Langs deze weg een goed weekend gewenst, en geniet van de laatste mooie dagen

Martijn Oomen