De week van Martijn - Deel 8

31-08-2015 09:22

Nu vrijdagavond, de week overdenkend, komt de Belgian Master het eerst in me op, ik heb deze week trachtten per dag wat actuele zaken te melden over deze one loft race, voor de verdere in en outs,  betreffende dit evenement verwijs ik u graag naar de site Belgian Master, wel kan ik meedelen dat er nieuwe  ( extra)huisvesting komt op hetzelfde terrein i.v.m. de volgend jaar te houden FCI race i.v.m. Olympiade, de aangesloten FCI landen kunnen op uitnodiging hier duiven plaatsen, ik ben benieuwd of NPO een afvaardiging zal inzenden, immers zij verbieden eenhoksraces in Nederland.

Vorige week heb ik in Nevele veel liefhebbers, bekeken, gesproken etc., opvallend de grote kampioenen blijken vaak eenvoudige vriendelijke mensen, verder een heel grote groep die slaafs hun duivensport blijven beoefenen, ondanks dat ze veel kritiek hebben, slaafs is niet het juiste woord, ze zijn blijkbaar geboren met een duif in hun hart ( genen) en kunnen niet zonder, goedschiks of kwaadschiks maar zonder duiven kunnen/ willen ze niet, dan de meest opvallende groep bijna allemaal in de groep subtoppers, dit zijn de mensen die graag opvallen, vertonen enorm hanengedrag, kijken constant rond of er foto's gemaakt worden, doen alles om met een kampioen op de foto te staan, maar in deze groep is veel verloop, na enkele jaren zoeken ze iets anders om de populaire uit te hangen, dus niet geboren met een duif in hun hart ( genen), maar kort en krachtig, de kampioenen, het voetvolk en de haantjes, hebben in Nevele een leuk duivenfeest genoten, dat de geschiedenis zal ingaan als de tweedaagse van Nevele 2015.

NPO vluchten

De eerste hebben we gehad en pijnlijk duidelijk wordt het verschil tussen de specialist en de modale liefhebber, enorme verschillen , ondanks de relatieve korte afstanden, wel pet af voor de toppers, ondanks, hun kannibalisme, wel opmerken dat de specialisten er enorm veel voor doen, en eigenlijk moeten we stellen ze krijgen loon naar werken, al is hetgeen wat momenteel gaande is niet goed voor de duivensport,

Aantallen duiven.

Amper te geloven , maar we zijn op een absoluut dieptepunt, iedere week verbaas ik me weer hoe snel het aantal duiven in concours afneemt, de reden(en) zijn bekend maar het geeft een slecht gevoel, komt dit nog goed ?

Rui en voeding en verzorging

Enkele tips, om ruiende duiven een ruggesteuntje te geven.

  •      Regelmatig een bad
  •      Selecteer zo snel mogelijk
  •      Bezuinig niet op  voer
  •      Wekelijks look met biergist is oud en beproefd maar blijft actueel
  •      Steeds verse grit
  •      Controle op ongedierte met name de ecto parasieten
  •       Houdt motten uit het hok
  •      Besef dat tegen de winter de muizen zoekende zijn naar een verblijf met voer en warmte
  •      Medicijnen als nodig en alleen dan
  •      Laat de duiven duif zijn, geef ze vrijheid, en vergeet even het strenge stramien, waar ze het gehele jaar aan werden onderworpen.

Waarom de ruiperiode cruciaal is:

Het was een zwaar seizoen, mogelijk liepen ze onzichtbaar wat op in de mand, nu tijdens de rui, moeten de duiven een geheel verenpak wisselen en boksen tegen de mogelijke ziekteverwekkers in hun lijf, het aantal zonuren neemt af, de duiven leefden buiten de natuur, we kweekten buiten de tijd die de natuur hiervoor bedacht, we gingen ze scheiden, we brachten stress in het hok door opleren, inmanden, overstaan bij slecht weer, we verduisterden etc. etc., nu willen we dat duiven een compleet nieuw verenpak aanmaken, over enkele maanden willen we dat de duiven prachtige jongen grootbrengen, zodra dit gebeurt is willen we ze weer laten presteren, dus ruitijd is zeer belangrijk, om de duiven naast een nieuw pak, weer krachten te geven wat er in 2016 komt.

Gif, gif en nog eens gif.

Ik prees me altijd gelukkig op het platteland, zeker voor het duivenspel, maar, nu er enkele mega bedrijven zijn met varkens en koeien, is de lucht sterk vervuild, er hangt bij windstil weer, een waas van stank en fijn stof over de hele regio, daarnaast wordt er in het voorjaar fors gif gebruikt om onkruid te verdelgen, weilanden dood te spuiten om nieuw in te zaaien, dan staat er behoorlijk wat buxus in kwekerijen, die 2x per week gespoten worden, ook de aardbeienkwekerij voor jonge planten te kweken, wordt in de zomer minimaal 1x, vaak 2x per dag gespoten voor schimmels, nu vorige week was ik in mijn tuin, en plots hing er een onverdraaglijke stank, het leek op een carboleumdamp gemixt met creoline, nadat ik enkele uren letterlijk en figuurlijk hoofdpijn had besloot in niet in te manden, achteraf kwam de stank van een product, waar de aardappelen mee dood gespoten werden, immers men wil rooien en er staat teveel loof op Nadenkend hierover hebben we besloten niet dit ene weekend de duiven thuis te houden, maar om op deze locatie te stoppen met vliegduiven, in 1974 begonnen in 2015 het bijltje erbij neergegooid, wat dan, zonder duiven is ondenkbaar.

Mogelijk gaan we ons toeleggen op het alleen nog kweken van duiven, andere optie is om showduiven te gaan houden, ook mogelijk een combinatie vormen , en hier de kwekers, de gif stroom begint in april dus na de kweek, we zullen zien, maar hier op Hazenberg is het over, qua vliegen met duiven.

Anekdote:

De gebroeders L, waren al jong met het duivenvirus besmet, als jonge jongens speelden ze met de duiven, ieder voor zich, ze werden lid in België, en de jongste deed het voortreffelijk werd zelfs algemeen kampioen, en zoals gebruikelijk werd dit groots gevierd, het was de gewoonte om de kampioen thuis af te halen, onderweg werd ieder café aangedaan, aangekomen in Meerle, een koffietafel, een kerkdienst, immers in het seizoen als de duiven konden vallen hadden de liefhebbers dispensatie van de kerk om alleen de hostie te halen, i.p.v. de gehele dienst bij te wonen, na de dienst volgde de uitreiking eremetaal en ontspon er zich een enorm feest, de kleine Jan, is thuis gekomen , meer dood dan levend, maar hij was voor een heel jaar kampioen, de primus interparis waar men met ontzag naar opkeek.

Later gingen de broers op eigen adres vliegen, en werden lid in Nederland, S werd jarenlang de te kloppen man, met weinig duiven domineerde hij de regio, de kleine J deed mee, met ups en downs, derde broer L, de serieuze had het wat moeilijker om te presteren, de laatste twee hadden een gezamenlijk kweekhok, De kleine J die goed geboerd had investeerde in duiven, en kocht met regelmaat bewezen topduiven, L hielp in de verzorging, maar ieder voorjaar was er ongenoegen, men schonk bonnen, en de kleine J, gaf dan jonge duiven uit relatief duur aangeschafte duiven mee aan de kopers, L was hier steeds verbolgen over, maar toen sprak de kleine Jan, ge moet niet bang zijn, de kans om een goeie te kweken is zo klein, dat de kans om een goeie weg te geven nog kleiner is, woorden die nu nog waarheid als een koe zijn !!!!!

Nog een opmerking, deze familie was een en al duif, de broers zijn niet meer, wel hebben ze nog een neef, die synoniem is met duivensport, nl AS, moest oom zeggen tegen deze broers.

Martijn
Array