Fondclub Oost Nederland opgeheven!

25-03-2015 20:49

Beste Sportvriend(in),

Helaas zijn wij als bestuur van de Fondclub Oost Nederland unaniem tot het besluit gekomen om er een punt achter te zetten. Enkele reden hiervoor waren:

  • Onderbezetting (hoofdreden) 
  • Verlies identiteit door samenvoeging van alle fondvluchten met de afdeling.
  • Opsplitsing Noord/Zuid
  • Minder deelname aan hoofdprijzen met als gevolg dat deze niet meer werden gedekt door de inleg.

Conclusie:

De animo bleek niet meer voldoende aanwezig onder de deelnemers en dat was de hoofdreden waar we het voor deden. De kas zal opgemaakt worden en na controle worden overgemaakt naar de afdeling waar wij een commissie van waren.

Tot slot wil ik mijn medebestuurders bedanken voor de prettige samenwerking en hun inzet.

Namens het (voormalig) bestuur,

Benno Kastelein

Voorzitter