Publicatie bestuur Afdeling 12 inzake lossingsvergunningen afd. 5

07-05-2015 13:16

Aan alle leden van Afdeling 12,

Als Bestuur voelen wij ons verplicht u te informeren over de stand van zaken met betrekking tot onze leden die concoursen met  Afdeling 5.

Afdeling 5.

Als bekend zijn alle lossingsvergunningen aan Afdeling 5 voor 2015 ingetrokken. Afdeling 5 heeft bekend gemaakt dat ze ondanks alles gewoon gaan concoursen en dat ze alle regelgeving negeren en onder het mom van het bevorderen van de duivensport.

Regelgeving.

Het NPO-bestuur heeft de lossingsvergunningen die begin dit jaar verstrekt zijn aan Afdeling 5 ingetrokken. Hiertegen kan beroep aangetekend worden. Dit beroep moet worden behandeld door het Tucht- en Geschillencollege van de NPO. Totdat deze instantie een besluit heeft genomen  blijft de maatregel van kracht! Er is geen sprake van een zogeheten schorsende werking bij het instellen van beroep!

Risico's.

Afdeling 5 zal allicht nog over de lossingsvergunningen als papieren document beschikken, alhoewel deze zijn ingetrokken en daarmee geen rechtsgeldigheid meer hebben. Een controleur van de overheid kan dit niet zien. Echter, het is niet ondenkbaar dat dit op de één of andere manier toch bekend gemaakt is en dat men 'tegen de lamp loopt'. Naast forse boetes en schadeclaims kunnen de duiven, die niet vervoerd mogen worden vanwege het ontbreken van een lossingsvergunning, in beslag genomen worden en zelfs verbeurd worden verklaard. Men rijdt daar immers met duiven met het oogmerk deze ergens in Frankrijk te lossen. Vooral de Franse autoriteiten, zo is u allicht ook in andere zaken bekend, zijn erg rigoureus in het treffen van maatregelen wanneer niet aan de wetgeving voldaan wordt. Er zijn dus weldegelijk risico's verbonden aan het vervoeren en mogelijkerwijs lossen (wanneer daar aan toegekomen wordt?) van de duiven. Het is niet te hopen en voor ons ook een doemscenario, maar u ziet uw duiven misschien dan wel nooit meer terug en daar willen we u toch op wijzen! Soms wordt de soep wel zo heet gegeten als ze wordt opgediend.

Wij als Afdeling 12-bestuur zijn en kunnen daar niet aansprakelijk voor zijn. Dat zijn degenen die de beslissing hebben genomen om wel te gaan concoursen. Of op het moment dat er iets ergs gebeurt deze beslissers dan ook nog aanspreekbaar zijn is maar zeer de vraag.

De keuze om toch te gaan concoursen wordt klaarblijkelijk gemaakt door het Bestuur van Afdeling 5. Wij vinden het echter belangrijk dat u, als lid van Afdeling 12, bekend bent met de risico's die er zijn! Wij als Afdeling 12 volgen de regelgeving en wijken daar niet van af zoals anderen doen onder het mom dat ze de duivensport bevorderen door maar alle regel- en wetgeving naast zich neer te leggen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling 12 "De Kuststrook"

Het bestuur