Spelregels 2015 nationale competitie: Eendaagse Fondspiegel

22-05-2015 11:03

1. Deelname aan de nationale competitie Eendaagse Fondspiegel is gratis en staat open voor alle basisleden NPO.

2. Conform de reglementen van de NPO is het niet mogelijk om zonder een tijdig bij de vereniging ingeleverde hoklijst aan de competitie deel te nemen.

3.De competitie kent de volgende categorieën:
a. Eendaagse Fondspiegel Oud
b. Eendaagse Fondspiegel Jong

4. Compuclub is rekenaar van de Eendaagse Fondspiegel. Ieder lid neemt automatisch zonder opgave deel aan de competitie. Liefhebbers van afdelingen die niet rekenen bij Compuclub kunnen enkel deelnemen als hun rekenaar veertien dagen na de reclameperiode van de laatste vlucht van de U(itslag) bestanden van alle vluchten die voor onze competitie tellen per mail aan Compuclub zendt.

5. Voor de Eendaagse Fondspiegel oud tellen de eerste vier eendaagse NPO vluchten welke bij de afdeling op het programma staan. Wordt een vlucht om wat voor reden dan ook teruggebracht naar een afstand van minder dan 500 kilometer (kortste afstand) dan vervalt deze vlucht voor de Fondspiegel en komt de vijfde vlucht als reservevlucht in aanmerking. Zijn er geen vijf E(endaagse) vluchten vervlogen dan wordt de grens van de minimumafstand verlegd naar 475 kilometer. Dit geldt ook wanneer er een vlucht wordt afgelast.

6. Voor de Eendaagse Fondspiegel jong tellen de drie verste vluchten worden vervlogen voor de jonge duiven en per (desnoods geplitste) afdeling zijn gelost. Deze vluchten worden achteraf bepaald. Wanneer een NPO vlucht bijvoorbeeld wordt teruggebracht naar een kortere afstand kan een midfondvlucht met een grotere afstand die niet als NPO-vlucht is vervlogen voor onze competitie in aanmerking komen.

Voor de Fondspiegel wordt dan een speciale afdelingsuitslag gemaakt als er een afdelingslossing heeft plaatsgevonden maar er geen officiële afdelingsuitslag voorhanden is.

7. Fondspiegelberekening Eendaagse Fondspiegel: De prijzen moeten zijn behaald in de afdelingsuitslag. Wanneer een afdeling wordt opgesplitst in meer dan twee spelverbanden dan wordt speciaal voor onze competitie een nieuwe algehele afdelingsuitslag vervaardigd. Enkel wanneer een afdeling naar twee lossingstations gaan komt de gesplitste afdelingsuitslag in aanmerking. Een uitslag van meer dan twee Rayons komt niet in aanmerking voor de Eendaagse Fondspiegel.

Aan alle prijsduiven worden in de uitslagen punten toegekend, van 1.000 punten voor de eerste prijs tot een minimum voor de laatste prijs. De prijsverhouding is 1:4. Per liefhebber worden de punten van de prijswinnende duiven bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal ingekorfde duiven. Het minimaal deelgetal is 5. Het resultaat is de zogenaamde spiegelfactor, die zowel het prijspercentage als de kwaliteit van de prijzen weergeeft.

Iedereen korft een verschillend aantal duiven in. Een liefhebber die per vlucht twintig duiven meegeeft kan niet vergeleken worden met iemand die er maar vijf inkorft. Om de competitie eerlijk te laten verlopen zijn er drie categorieën gemaakt, afhankelijk van het aantal duiven dat wordt ingemand. Na vier vluchten wordt de liefhebber aan de hand van het aantal ingekorfde duiven ingedeeld in een categorie. Er worden geen gemiddelde punten toebedeeld als een liefhebber om wat voor reden dan ook niet meedoet. Doet iemand niet mee aan een vlucht, dan krijgt hij voor deze vlucht een fictief inkorfaantal dat we bepalen door het gemiddelde te nemen van de duiven die op de overige vluchten die tellen voor de competitie werden ingemand.

Per categorie kan men jaarlijks maximaal 1.000 punten scoren als winnaar. Het aftrekgetal per volgende plaats wordt bepaald door het aantal deelnemers per categorie. De winnaar van het totaalklassement eendaagse fondspiegel is die liefhebber die over de laatste drie jaar de meeste punten heeft gescoord (jonge duiven over twee jaar, vanaf 2015 over drie jaar). Deze punten mogen in verschillende categorieën verdiend zijn. Als men drie keer een categorie wint kan men dus tot een maximum van 3.000 punten komen.

8. Categorieën

De categorie indeling is als volgt voor de Eendaagse Fondspiegel oud:

Categorie 1: Tot en met 24 duiven over vier vluchten
Categorie 2: 25 tot en met 40 duiven over vier vluchten
Categorie 3: vanaf 40 duiven over vier vluchten

Voor de Eendaagse Fondspiegel jong:

Categorie 1: Tot en met 30 duiven over drie vluchten
Categorie 2: 31 tot en met 60 duiven over drie vluchten
Categorie 3: vanaf 60 duiven over drie vluchten

9. Duifkampioenen

Aan alle prijsduiven worden in de uitslagen punten toegekend, van 1.000 punten voor de eerste prijs tot aftrekgetal voor de laatste prijs. De prijsverhouding is 1:4. Voor de eendaagse fondspiegel worden klassementen gemaakt van de beste duiven over 1, 2, 3, 4 en 5 jaar. Voor wat betreft de Fondspiegel jong wordt de beste duif van het betreffende jaar uitgerekend.

10. Van de winnaar van elke categorie en van de leiders van het totaalklassement over drie jaar wordt een reportage gemaakt welke zal worden gepubliceerd op www.DreamPigeons.com.

11. In het geval dat een deelnemer, om welke reden dan ook, wordt veroordeeld wegens fraude, volgt onmiddelijke uitsluiting van deelname aan de competitie Eendaagse Fondspiegel.

12. Categoriewinnaars en winnaars van duifkampioenen zullen worden verzocht een levende duif of een bon voor een jonge duif of koppel eieren beschikbaar te stellen voor een te houden verkoping bij opbod via internet. De opbrengst hiervan zal worden gebruikt om de kosten te dekken.

13. In gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, bepaalt de commissie. De besluiten van de commissie zijn bindend.

14. De commissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade of gederfde inkomsten.

Bron: Dreampigeons