Voorbestaan Noordelijke Unie NU

27-05-2015 07:54

Afgelopen winter/voorjaar is het voortbestaan van de Noordelijke Unie aan de orde geweest.  Aanleiding was de onderbezetting van het bestuur en de vraag moeten wij als afdelingen investeren in de NU,  met andere woorden is er draagvlak onder de leden voor de NU. Deze vraagstelling heeft geleid tot een enquête onder de leden die ééndaagse - en meerdaagse fondvluchten spelen.  Het resultaat van de enquête is, dat er wel degelijk belangstelling is voor de NU. Dat is dus de belangstelling op sportief gebied. Vijf afdelingen en onze Duitse sportvrienden zorgen voor grote concoursen met een mooie zone indeling, die gewaardeerd wordt door de leden.


Daarnaast, en dat is voor onze organisatie van essentieel belang, levert het overleg tussen de vijf afdelingen nodige voordelen op.  Het samen vervoeren van de duiven, waardoor het per definitie goedkoper is dan wanneer we dat niet samen met vijf afdelingen doen. Het is dit jaar voor het eerst dat wij drie ééndaagse-  en alle meerdaagse vluchten allemaal dezelfde stations hebben. In een krimpende organisatie tijdig samenwerken en niet afwachten tot het "echt" moet, is van groot belang.


Naast het samen concoursen en vervoeren heeft het overleg tussen de afdelingen ook een meerwaarde voor de duivensport in Midden, Oost en Noord Nederland. Er spelen op dit moment  veel zaken, door regelmatig op een constructieve manier rond de tafel te zitten heeft dat beslist een meerwaarde. Dit wordt door alle vijf besturen onderstreept. Samen kom je tot betere besluiten dan wanneer je het als afdeling alleen doet. Je kunt samen ook meer bereiken dan alleen, uiteindelijk gaat het ook om resultaten. Het is tevens anticiperen op de toekomst, wij zullen het meer en meer samen moeten doen.Array