Postduivenvereniging Zeelandia schenkt geld aan goede doelen

Postduivenvereniging Zeelandia schenkt geld aan goede doelen

Na 100 jaar te hebben bestaan, heeft postduivenvereniging Zeelandia zichzelf opgeheven. Dit omdat er te weinig leden overgebleven waren. De duivensport kampt al jaren met een teruglopend ledenaantal, over de oorzaken zijn de meningen verdeeld.

Feit is dat veel verenigingen te weinig jeugdleden hebben waardoor de sport vergrijst en er te weinig nieuwe leden bijkomen.
Tijdens de laatste vergadering hebben de leden besloten het overgebleven geld te schenken aan twee goede doelen, nl. Vogel- en zoogdierenopvang de Mikke en Stichting Jayden.
Op zaterdag 28 oktober hebben bestuursleden A. Roelofs en R. Reijnoudt de cheques overhandigd tijdens een laatste bijeenkomst in Hotel van der Valk in Middelburg aan vertegenwoordigers van beide stichtingen.